تعرفه آرایشگاه


 

 

خدمات آرایشی سگ های کوچک جثه
(ریال)
سگ های متوسط جثه
(ریال)
سگ های بزرگ جثه
(ریال)
گربه ها
(ریال)

آرایش سگ عروسکی

(کوتاهی و آرایش عروسکی مختص نژاد های پامرانیان و پودل)

1.600.000 ...... ...... ......

اصلاح ماشین کل بدن

(کوتاهی بدن، سر و صورت با ماشین)

1.000.000 1.100.000 1.400.000 ......

اصلاح مدل دار

(آرایش مدل دار و پاپی کات متناسب با نژاد سگ)

1.400.000 1.600.000 1.800.000 ......

اصلاح سر و صورت

(اصلاح سر و صورت / در برخی از نژادهای فاقد موی صورت، اصلاح یال)

500.000 500.000 700.000 ......

اصلاح ساده

(اصلاح بدن و دست و پا با ماشین و صورت و دم با قیچی)

1.200.000 1.400.000 1.600.000 ......

آرایش گربه با قیچی

آرایش گربه با قیچی همراه با شستشو و براشینگ

...... ...... ...... 1.800.000

اصلاح گربه

کوتاهی بدن با ماشین، مرتب سازی صورت،دست و پا،دم با قیچی (مدل شیر)

...... ...... ...... 1.100.000

مرتب سازی

(مرتب کردن و نوک گیری)

500.000 700.000 ...... ......

شستشو

(استحمام با شامپوی مخصوص پت)

500.000 750.000 1.000.000 500.000

شستشو درمانی

(استحمام با شامپوی ضد قارچ/کک و کنه)

700.000 1.000.000 1.300.000 700.000

دیشدینگ (Deshedding)

(برس و شانه زدن و بیرون کشیدن موهای مرده)

500.000 800.000 1.000.000 ......

کوتاهی ناخن

(کوتاه کردن ناخن های پاها)

200.000 200.000 200.000 200.000

سوهان ناخن

(سوهان کشی جهت گرفتن تیزی ناخن های پاها)

150.000 150.000 150.000 150.000

نظافت گوش

(کندن موهای زائد گوشها و تمیز نمودن آنها با محلول مخصوص گوش)

300.000 300.000 300.000 300.000

کیسه مقعدی

(تخلیه کیسه مقعدی)

150.000 150.000 150.000

......

کلیه خدمات آرایش و اصلاح در صورت تشخیص آرایشگر همراه با استحمام انجام داده می شود