تعرفه آرایشگاه


 

 

خدمات آرایشی سگ های کوچک جثه
(تومان)
سگ های متوسط جثه
(تومان)
سگ های بزرگ جثه
(تومان)
        گربه ها        
(تومان)

آرایش عروسکی

(اصلاح با قیچی و ماشین ماننده: پاپی کات، اصلاح مدل دار پودل و پامر)

300.000 320.000 350.000 ......
آرایش ساده
(اصلاح بدن با ماشین، صورت و دم با قیچی)
230.000 250.000 300.000 ......

شیو کامل بدن

(کوتاهی بدن، سر و صورت با ماشین)

200.000 220.000 300.000 ......

شیو بدن نمدی

(نمد به گره های بزرگ چسبیده بو پوست گفته می شود)

230.000 250.000 330.000 ......

شیو بدن نمدی + آرایش صورت

(نمد به گره های بزرگ چسبیده بو پوست گفته می شود)

250.000 270.000 350.000 ......

آرایش سر و صورت / یال

(آرایش موردی)

110.000 120.000 130.000 ......

کف دست و پا

(آرایش موردی)

50.000 50.000 50.000 ......

دور مقعد و شکم

(آرایش موردی)

40.000 40.000 40.000 ......

آرایش دور چشم

(آرایش موردی)

40.000 40.000 40.000 ......

آرایش گوش

(آرایش موردی)

30.000 30.000 30.000 ......

آرایش دم

(آرایش موردی)

30.000 30.000 30.000 ......

آرایش دور دست و پا

(آرایش موردی)

50.000 70.000 90.000 ......

استحمام

(استحمام با شامپوی مخصوص پت)

90.000 - 120.000 130.000 - 160.000 200.000 - 250.000 .....

استحمام درمانی

(استحمام با شامپوی ضد قارچ/کک و کنه)

120.000 160.000 250.000 ......

هیدرو ماساژ

(استحمام با دستگاه میکروحباب و اوزون)

200.000 200.000 300.000 ......

کوتاهی ناخن

(کوتاه کردن ناخن های پاها)

40.000 40.000 40.000 ......

سوهان ناخن

(سوهان کشی جهت گرفتن تیزی ناخن های پاها)

40.000 40.000 40.000 ......

نظافت گوش

(کندن موهای زائد گوشها و تمیز نمودن آنها با محلول مخصوص گوش)

50.000 50.000 50.000 ......

کیسه مقعدی

(تخلیه کیسه مقعدی)

35.000 35.000 35.000

......

مسواک و نظافت دهان

50.000 50.000 50.000 ......

برس کشیدن

50.000 70.000 100.000 ......

دیشدینگ (Deshedding)

(برس و شانه زدن و بیرون کشیدن موهای مرده)

80.000 130.000 170.000 ......

گره زدایی
(هزینه نسبت به حجم گره متغیر است)
(و هنگام مراجعه پس از بررسی آرایشگر اعلام می گردد)

نسبت به حجم گره نسبت به حجم گره نسبت به حجم گره ......

کلیه خدمات آرایش و اصلاح همراه با استحمام انجام داده می شود

50% هزینه خدمات بابت رزرو وقت دریافت می شود و پس از مراجعه از مبلغ کل فاکتور کسر می گردد

کنسلی کمتراز 24 ساعت باعث سوخت پیش پرداخت می گردد

لطفا قبل از رزرو وقت قوانین و مقررات آرایشگاه پت استایلیست را مطالعه بفرمایید