افتخارات ما


انجمن بین المللی IGA

  

آرایشگاه حیوانات خانگی مجموعه پت استایلیست اولین و تنها آرایشگاه استاندارد ایران تایید شده توسط انجام بین المللی IGA می باشد. 

 

     

تمامی آرایشگران این مجموعه دوره دیده، دارای مدرک گرومینگ و عضو انجمن بین المللی IGA می باشند

 

    

آرایشگاه حیوانات خانگی پت استایلیست با مدیریت آقای آئین مهرآرا اولین گرمر با 3 مدرک بین المللی از موسسه STARWOOD در سال 2011 می باشند

 

آرایشگاه پت استالیست اولین آرایشگاه ایرانی می باشد که در مسابقات بین المللی 2019 تایلند کسب مقام چهارم را با شرکت خانم سحر جهاندیده از آن خود نمود.