ویدیو ها


آموزش آرایش چتری و موهای دور چشم سگها در منزل

آموزش مراقبت و بهداشت گوش های حیوانات خانگی

آموزش شستشو و خشک کردن سگها

آموزش برس کشیدن و شانه زدن سگ و گربه