خدمات
اصلاح کف دست و پا
اصلاح کف دست و پا سگ کوچک: 65 هزار تومان سگ متوسط: 65 هزار تومان سگ بزرگ: 65 هزار تومان
اصلاح نواحی بهداشتی
اصلاح نواحی بهداشتی سگ کوچک: 65 هزار تومان سگ متوسط: 65 هزار تومان سگ بزرگ: 65 هزار تومان
سایر موارد
سایر موارد سگ کوچک: 50 هزار تومان سگ متوسط: 60 هزار تومان سگ بزرگ: 70 هزار تومان
کوتاهی ناخن
کوتاهی ناخن سگ کوچک: 60 هزار تومان سگ متوسط: 60 هزار تومان سگ بزرگ: 60 هزار تومان
سوهان ناخن برقی
سوهان ناخن برقی سگ کوچک: 60 هزار تومان سگ متوسط: 60 هزار تومان سگ بزرگ: 60 هزار تومان
نظافت گوش ها
نظافت گوش ها سگ کوچک: 65 هزار تومان سگ متوسط: 65 هزار تومان سگ بزرگ: 65 هزار تومان
دی شدینگ
دی شدینگ سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 210 هزار تومان
برس کشیدن
برس کشیدن سگ کوچک: 65 هزار تومان سگ متوسط: 85 هزار تومان سگ بزرگ: 120 هزار تومان
استحمام  و براشینگ
استحمام و براشینگ سگ کوچک: 180 هزار تومان سگ متوسط: 225 هزار تومان سگ بزرگ: 400 هزار تومان
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ سگ کوچک: 150 هزار تومان سگ متوسط: 190 هزار تومان سگ بزرگ: 350 هزار تومان
آرایش دور چشم
آرایش دور چشم سگ کوچک: 60 هزار تومان سگ متوسط: 60 هزار تومان سگ بزرگ: 60 هزار تومان
آرایش دم
آرایش دم سگ کوچک: 50 هزار تومان سگ متوسط: 50 هزار تومان سگ بزرگ: 50 هزار تومان
آرایش دور دست و پا
آرایش دور دست و پا سگ کوچک: 70 هزار تومان سگ متوسط: 90 هزار تومان سگ بزرگ: 110 هزار تومان
گره زدایی
گره زدایی سگ کوچک: 0 تومان سگ متوسط: 0 تومان سگ بزرگ: 0 تومان
تخلیه کیسه مقعدی
تخلیه کیسه مقعدی سگ کوچک: 50 هزار تومان سگ متوسط: 50 هزار تومان سگ بزرگ: 50 هزار تومان
آرایش بدن
آرایش بدن سگ کوچک: 10 هزار تومان سگ متوسط: 10 هزار تومان سگ بزرگ: 10 هزار تومان
مسواک دندان ها
مسواک دندان ها سگ کوچک: 65 هزار تومان سگ متوسط: 70 هزار تومان سگ بزرگ: 75 هزار تومان
هیدروتراپی
هیدروتراپی سگ کوچک: 340 هزار تومان سگ متوسط: 395 هزار تومان سگ بزرگ: 460 هزار تومان
بالم پنجه
بالم پنجه سگ کوچک: 10 هزار تومان سگ متوسط: 10 هزار تومان سگ بزرگ: 10 هزار تومان
پکیج ضد شوره درمجیک
پکیج ضد شوره درمجیک سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
مسواک اولتراسونیک
مسواک اولتراسونیک سگ کوچک: 130 هزار تومان سگ متوسط: 140 هزار تومان سگ بزرگ: 150 هزار تومان
آرایش عروسکی + استحمام
آرایش عروسکی + استحمام سگ کوچک: 560 هزار تومان سگ متوسط: 630 هزار تومان سگ بزرگ: 800 هزار تومان
آرایش ساده + استحمام
آرایش ساده + استحمام سگ کوچک: 470 هزار تومان سگ متوسط: 540 هزار تومان سگ بزرگ: 730 هزار تومان
شیو یکدست بدن  + استحمام
شیو یکدست بدن + استحمام سگ کوچک: 430 هزار تومان سگ متوسط: 510 هزار تومان سگ بزرگ: 700 هزار تومان
شیو کل بدن نمدی + استحمام
شیو کل بدن نمدی + استحمام سگ کوچک: 480 هزار تومان سگ متوسط: 540 هزار تومان سگ بزرگ: 730 هزار تومان
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 530 هزار تومان سگ متوسط: 600 هزار تومان سگ بزرگ: 780 هزار تومان
آرایش سر و صورت + استحمام
آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 320 هزار تومان سگ متوسط: 380 هزار تومان سگ بزرگ: 510 هزار تومان
لایت تراپی
لایت تراپی سگ کوچک: 130 هزار تومان سگ متوسط: 140 هزار تومان سگ بزرگ: 150 هزار تومان
حمام اسپا
حمام اسپا سگ کوچک: 300 هزار تومان سگ متوسط: 350 هزار تومان سگ بزرگ: 400 هزار تومان
رنگ آمیزی
رنگ آمیزی سگ کوچک: 50 هزار تومان سگ متوسط: 50 هزار تومان سگ بزرگ: 50 هزار تومان
سبد خرید

سبد خرید خالی است